Opetussuunnitelmat 

Kivistön Musiikkiopisto Musaiikissa voi opiskella yhtä hyvin pelkän antoisan harrastamisen näkökulmasta kuin hyvinkin tavoitteellisesti.

Tämän mahdollistavat kaksi, rinnakkaista opetussuunnitelmaamme:

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä musiikkiopisto-opinnot koostuvat mosaiikkimaisesti erilaisista vapaavalintaisista opintokokonaisuuksista, joita oppilas on suorittanut ryhmäopetuksessa ja soitto- tai laulutunneilla. Tästä tulee myös musiikkikoulumme nimi MUSAIIKKI.

Yleisessä oppimäärässä oppilas valitsee monista vaihtoehdoista juuri ne opinnot, jotka häntä eniten kiinnostavat, esim. omat soittotunnit ja bändisoiton. Pakollisia suorituksia ei ole. Valittujen opintokokonaisuuksien suoritukset (osallistumisperiaatteella) kirjataan ylös. Arvointia tapahtuu vain suullisesti tai asteikolla: hyväksytty - hylätty. Kun opintoja on kertynyt riittävä määrä, oppilas saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen.

Yleisen oppimäärän mukaan opiskelevien opinnot koostuvat kymmenestä vapaasti valittavasta opintokokonaisuudesta (saa olla samakin). Yksi opintokokonaisuus on valmis, kun opintoja on kertynyt 50 x 45 min. 

Tällä hetkellä Musaiikissa on tarjolla seuraavia opintokokonaisuusvaihtoehtoja:

1. Soittotunnit / laulutunnit 2. Lapsikuoro 3. Naiskuoro 4. Bändisoitto 5. Musiikin perusteet 6. Taiteittenvälisyys (itämainen tanssi) 7. Soittimen ryhmäopetus (esim. jousiryhmä tai rumpuryhmä) 8. Maailmanmusiikki 9. Rytmiikka 10. Musiikkiteknologia.

Kun valmiita opintokokonaisuuksia on kertynyt 10 kappaletta, oppilas saa musiikkikoulun päättötodistuksen. Samaa opintokokonaisuutta on mahdollisuus suorittaa useampia kertoja. Siten on täysin mahdollista saada päättötodistus vaikkapa vain pelkkään kuoroon vuodesta toiseen osallistumalla.  

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Laajassa oppimäärässä oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja pyrkii edistymään aina kohti seuraavaa taitotasoa. Opinnoissa edistymistä seurataan ja kehtystä arvioidaan tasosuoritusten yhteydessä. Tasosuoritukset tapahtuvat pääasiassa oppilaskonsertteina.

Oppilas saa näissä yhteyksissä säännöllisesti palautetta myös muilta opettajilta. Oppilaan jatkuva itsearviointi ja arviointi tukee musiikillista ja soittoteknistä kehitystä.

Numeerisen arvion oppilas saa kuitenkin vasta päättötutkinnon yhteydessä. Oppilaan tulee lisäksi suorittaa tietyt pakolliset suoritukset, joihin kuuluvat:

- oman soittimen tasosuoritukset

- musiikin perusteet (mupe1, mupe2 ja mupe3),

- yleinen musiikkitieto ja

- yhteissoitto.