Opetussuunnitelmat 

Kivistön Musiikkiopisto Musaiikissa voi opiskella yhtä hyvin pelkän antoisan harrastamisen näkökulmasta kuin hyvinkin tavoitteellisesti.

Tämän mahdollistavat kaksi, rinnakkaista opetussuunnitelmaamme:

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

Taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä musiikkiopisto-opinnot koostuvat mosaiikkimaisesti erilaisista vapaavalintaisista opintokokonaisuuksista, joita oppilas on suorittanut ryhmäopetuksessa ja soitto- tai laulutunneilla. Tästä tulee myös musiikkikoulumme nimi MUSAIIKKI.

Yleisessä oppimäärässä oppilas valitsee monista vaihtoehdoista juuri ne opinnot, jotka häntä eniten kiinnostavat, esim. omat soittotunnit ja bändisoiton. Pakollisia suorituksia ei ole. Valittujen opintokokonaisuuksien suoritukset (osallistumisperiaatteella) kirjataan ylös. Arvointia tapahtuu vain suullisesti tai asteikolla: hyväksytty - hylätty. Kun opintoja on kertynyt riittävä määrä, oppilas saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen.

Tällä hetkellä Musaiikissa on tarjolla seuraavia opintokokonaisuusvaihtoehtoja:

1. Soittotunnit / laulutunnit 2. Lapsikuoro 3. Naiskuoro 4. Bändisoitto 5. Musiikin perusteet 6. Taiteittenvälisyys (tanssi) 7. Soittimen ryhmäopetus (esim. jousiorkesteri) 8. Maailmanmusiikki 9. Rytmiikka 10. Musiikkiteknologia.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Laajassa oppimäärässä oppilas opiskelee tavoitteellisesti ja pyrkii edistymään aina kohti seuraavaa taitotasoa ja hankkimaan monipuoliset tiedot ja taidot. Oppilaan jatkuva itsearviointi ja arviointi tukee musiikillista kehitystä.

Ennen uusien opetussuunnitelmien voimaan tuloa aloittaneet oppilaat voivat opiskella vielä vanhan OPS:in mukaan, jolloin päättötodistuksen suorittamiseen tarvitaan tietyt suoritukset: Oman soittimen tasosuoritukset, musiikin perusteet (mupe1, mupe2 ja mupe3), yleinen musiikkitieto ja yhteissoitto.