Musiikkileikkikoulun hinnat ja säännöt kevätlukukaudella 2023 

 • opetuskertoja on syksyllä 14 ja keväällä 14.
 • opetusmaksu on 116€/ lapsi sisältäen jäsenmaksun, jota ei makseta erikseen. 
 • soitinkarusellin opetusmaksu on 150€/ lukukaus
 • Syksyllä muskareissa mukana olleiden lukuvuosi jatkuu automaattisesti, eikä ilmoittautumista kevätkaudelle tarvita erikseen. 
 • Uudet oppilaat ilmoittautuvat musiikkileikkikouluun syksyksi 2023 täyttämällä musiikkileikkikoulun ilmoittautumislomakkeen (päävalikossa). 
 • Jatkoilmoittautumisen voi tehdä vaihtoehtoisesti sähköpostitse.
 • Uusia muskarioppilaita otetaan mukaan myös kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa. Kesken kauden mukaan ilmoittautuvat eivät maksa tunneista, jotka on jo ehditty  pitää ennen ilmoittautumista.
 • Ilmoittauduttaessa sitoudutaan opintoihin ja maksuun
 • Jos syyskaudella mukana ollut oppilas ei jatka enää kevätlukukaudella, oppilaan on mahdollista jättää opinnot pelkkään syyskauteen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sähköpostilla 1.12. mennessä. Tällöin kevätlukukauden muskarilasku samalla mitätöidään.
 • Opetusryhmien paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Musaiikki ei tarjoa muskariopetuksessa sisarusalennuksia. Muskariryhmään säännöllisesti mukaan lastenhoidollisista syistä otetuista, ryhmän kannalta "väärän ikäisistä" sisaruksista peritään myös maksu. Tämä ei kuitenkaan koske muskarikauden alkaessa alle 2 kk ikäisiä vauvoja, jotka ovat mukana isomman sisaruksen muskariryhmässä. Vauvaryhmät ovat toki vauvoille maksullisia.