Muskarin opetusmaksut

  • Syyslukukauden 2019 opetusmaksu on 106€/ lapsi tavallisissa ja sisarusmuskariryhmissä sisältäen jäsenmaksun, jota ei makseta erikseen. Opetuskertoja on 13.
  • Soitinkarusellin vastaava hinta on 130€/ lapsi.

Uusia muskarioppilaita otetaan mukaan myös kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa. Uudet oppilaat saavat hyvitystä niistä ensimmäisistä opetuskerroista, jotka on ehditty pitää ennen ilmoittautumista.

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko lukuvuoden 2019-20 opintoihin, eikä uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle 2020 tarvita. Kausi jatkuu automaattisesti.

Jos oppilas ei jatka enää kevätlukukaudella, muskari on mahdollista keskeyttää syyslukukauden jälkeen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sähköpostilla 1.12. 2019 mennessä osoitteeseen musaiikki(at)musaiikki.fi. Tällöin kevätlukukauden muskarilasku samalla mitätöidään.

Kaikki oppilaat täyttävät huhtikuussa omalta opettajalta saamansa jatkoilmoittautumislomakkeen/ sähköpostikyselyn, jossa ilmoittavat joko jatkamisesta syksyllä 2019 tai opintojen lopettamisesta/ keskeyttämisestä syksyksi 2019. 

Musaiikki ei tarjoa muskariopetuksessa sisarusalennuksia. Sisarusalennus -10% myönnetään kuitenkin monikkoperheiden (kaksoset tai kolmoset) toiselle lapselle.

Muskariryhmään säännöllisesti mukaan lastenhoidollisista syistä otetuista, ryhmän kannalta "väärän ikäisistä" sisaruksista peritään myös maksu. Tämä ei kuitenkaan koske kauden alkaessa alle 2 kk ikäisiä vauvoja, jotka ovat mukana isomman sisaruksen muskariryhmässä. Jos sisarus on mukana vain tilapäisesti ja poikkeuksellisesti, maksua  sisaruksesta ei tule.