Muskarin opetusmaksut

  • Syyslukukaudella 2021 muskareissa opetusta on 12 opetuskertaa ja opetusmaksu on 99€/ lapsi sisältäen jäsenmaksun, jota ei makseta erikseen.
  • Soitinkarusellin opetusmaksu on 125€/ syyslukukausi.

Muskarien sääntöjä 

Uusia muskarioppilaita otetaan mukaan myös kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa. Uudet oppilaat saavat hyvitystä niistä ensimmäisistä opetuskerroista, jotka on ehditty pitää ennen ilmoittautumista.

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko loppulukuvuoden opintoihin.

Jos oppilas ei jatka enää kevätlukukaudella 2022, muskari on ollut mahdollista keskeyttää syyslukukauden jälkeen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sähköpostilla 1.12. 2021 mennessä osoitteeseen musaiikki(at)musaiikki.fi. Tällöin kevätlukukauden muskarilasku on samalla mitätöity.

Muskariin ilmoittaudutaan uutena täyttämällä musiikkileikkikoulun ilmoittautumislomake (ks. vasen palkki). 

Musaiikki ei tarjoa muskariopetuksessa sisarusalennuksia. 

Muskariryhmään säännöllisesti mukaan lastenhoidollisista syistä otetuista, ryhmän kannalta "väärän ikäisistä" sisaruksista peritään myös maksu. Tämä ei kuitenkaan koske kauden alkaessa alle 2 kk ikäisiä vauvoja, jotka ovat mukana isomman sisaruksen muskariryhmässä. Jos sisarus on mukana vain tilapäisesti ja poikkeuksellisesti, maksua  sisaruksesta ei tule.