SOITTOSTARTTI


Musiikkiopisto Musaiikki on toiminut aktiivisesti "Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseksi" aina syksystä 2016, jolloin Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuella Musaiikki alkoi tarjota soittotunteja ilmaiseksi (tai nimellisen pienellä opetusmaksulla) kehittämässämme SOITTOSTARTTI-hankkeessa. 

SOITTOSTARTISSA yhteisyökoulujen (Martinlaakso, Kannisto, Aurinkokivi ja Kaivoksela) oppilaat ovat saaneet ryhmämuotoisia soittotunteja ja vapaavalintaista ryhmäopetusta: bändisoitto, musiikin hahmotustaidot, kuoro, orkesteri ja musiikkiteatteri.
Opetus on tapahtunut oppilaille mukavaan aikaan, heti koulupäivän jatkeeksi ja oppilaan omat toiveet ovat olleet opetuksen järjestämisen lähtökohtana.

SOITTOSTARTISTA on tehty tutkimusta mm. Arts Equal-hankkeessa samalla kun hankkeen tutkijat lähtivät kehittämään ja edistämään uutta SUOMEN MALLIA.
OKM:n (edellisen hallituksen) kärkihanketuki loppui joulukuussa 2019. Tämän jälkeen SOITTOSTARTIN rahoitus on saatu Vantaan kaupungin kerhorahoituksesta, vaikkakin kyse on "matalan kynnyksen" taiteen perusopetuksesta ja kokeilutoiminnasta (pilotista) soitonopetuksen saavutettavuuden parantamiseksi.

Lukuvuodesta 2020-21 alkaen Soittostartin soitonopetus on ollut täysin maksutonta, yleisen oppimäärän opetusta. Soittostartti soveltuu erityisen hyvin siihen vaiheeseen, kun lapsi haluaa kokeilla, pitäisikö soiton harrastamisesta. Startti on riskitön tapa kokeilla ja Kannistossa ja Aurinkokivessä opetus on suunnattu 1.-4.-luokkalaisille. Martinlaakson koulussa, joka on hyvin monikulttuurinen koulu (41% maahanmuuttajataustaisia oppilaita), opetus on suunnattu kaikille.

Soittostartin tunnit ovat joko ryhmämuotoisia (2-4 lasta ryhmässä) tai hyvin lyhyitä yksilötunteja. Kukin oppilas tuo soittoryhmäänsä 80 minuutin verran resurssia/ lukukausi, joka voidaan jakaa ryhmän tarpeiden mukaan. Lisäksi kauden lopuksi on vapaaehtoinen esitys.

Soittostartin ytimessä on ollut lisäksi vapaaehtoinen ja vapaavalintainen, maksuton musiikin ryhmäopetus 12 opetuskertaa x 45 min/ lukukausi, joka on ollut oppilaan valinnan mukaan:  
- Ohjattua bändisoittoa 
- MuHa-tunneille osallistumista (musiikin hahmotustaidot)
- Kuoroon tai orkesteriin osallistumista

Systeemimme on mahdollistanut sen, että jos oppilas kokee tarvitsevansa edistyäkseen hieman pidempiä, yksityisiä soittotunteja, hänellä on ollut mahdollisuus siirtyä maksuttoman kauden jälkeen halutessaan (kauden lopuista tunneista) normaalin opetushinnan maksavaksi taiteen perusopetuksen oppilaaksi.

Soitinvaihtoehdot ovat olleet: viulu, piano, sello, ukulele, kitara, sähköbasso, rummut, klarinetti, poikkihuilu ja saksofoni. Valikoimassa ovat olleet myös laulutunnit.


Musaiikilla on jonkin verran soittimia, joita voidaan antaa lainaan myös kotiharjoittelua varten! Musaiikki on hankkinut mm. pikku selloja, viuluja lainattaviksi.
Oppilaita on Startissa on jo usean lukukauden ajan ollut yli 100!

Kaupungin tuki tälle hankkeelle romahti lukuvuodeksi 2022-23 seitsemäsosaan, minkä vuoksi tiedossa olevaa tukea on tarjolla vain jouluun 2022 saakka. Jos saamme jatkorahoitusta, pyrimme ohjaamaan tuen ennen kaikkea sellaisille kouluille, joissa on erityisen iso osuus maahanmuuttajataustaisia oppilaita, ja lapsilla ei mahdollisesti olisi lainkaan mahdollisuuksia musiikkiharrastukseen ilman tukea. Järjestämme opetusta yhteistyökouluissa tasapuolisesti kaikille halukkaille, mutta koemme tällaisen mallin erityisen tärkeäksi tukemaan lähiökoulujen musiikkiluokkalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä harrastamaan soittoa ja musiikkia niin, että harrastamisen saavutettavuutta eivät määrittelisi perheen taloudelliset resurssit, vaan lapsen oma ilo ja into päästä soittotunneille. Samalla voidaan myös tarjota mahdollisuuksia oman vahvuuden kehittämiseen, minkä on eri tutkimuksissa havaittu rakentavan erityisellä tavalla hyvinvointia. 

Syksyn 2022 soittostartin ytimenä ovat olleet oppilaan toivomat musiikin harrastetunnit:

- BÄNDIT, ORKESTERIT, KUORON ja MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT (12 opetuskertaa x 45 min per ryhmä + esitys/ loppuprojekti)

- Kokonaisuuteen on kuulunut lisäksi maksutta soitto- tai laulutunteja 80 min / lapsi / lukukausi. Kukin lapsi tuo tämän määrän opetusta joko soittoryhmään tai yksilötunneilleen. Aika voidaan jakaa esim. niin, että oppilas saa parin kanssa 20min x 8 opetuskertaa.

Malli joustava ja lasten erilaisiin soiton harrastamisen tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaava. SOITTOSTARTIN HISTORIAA:
Toteutimme soittostartin lapsien (noin 100 lasta) ja Martinlaakson koulun musiikkiluokkien kanssa keväällä 2018 Martinuksessa Kai Olanderin säveltämän, uuden lastenmusikaalin Hyönteisten revyy. Soittostartin opettajat toimivat bändinä. Esitykset (4 kpl) olivat Martinus-salissa ja Koloradokuoriainen Ellenin roolia tähditti Virve Rosti.

Musaiikin rehtori Katri Olander tekee parhaillaan Jyväskylän yliopistoon väitöskirjaa mm. Soittostartti-hankkeeseen kytkeytyen ja siitä näkökulmasta, miten lapset ovat kokeneet soiton ja musiikin harrastamisen mahdollisuuksien ja musiikkiluokilla opiskelun kenties vaikuttaneen omaan hyvinvointiinsa.

Aivotutkimus on osoittanut lapsuudenaikaisesta soiton harrastamisesta koituvat suuret hyödyt. Musiikki ja musisointi tuottaa iloa ja elämyksiä - sisältöä ja merkityksellisyyttä elämään! Perheiden talous tai vaikkapa pääsykoe ei ole Soittostartin ansiosta ollut lapsille este antoisaan harrastamiseen ja soittotunneille pääsemisessä. Olemme kehittäneet omalta osaltamme tätä matalan kynnyksen mahdollisuutta harrastaa - heti koulupäivän perään. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan tukeminen on arvokas satsaus tulevaisuuteen ja hyvinvointiin!