SOITTOSTARTTI-HANKE  


Musaiikki on saanut viimeisen kolmen vuoden ajan Opetusministeriöstä avustusta, jolla on mahdollistettu edullisia yksityisiä soittotunteja ja ryhmäopetusta heti koulupäivän perään.

Lukukausimaksu on ollut oppilaalle ainoastaan 39€.

Tämän ansiosta mm. Martinlaakson koululla on saatu herätettyä uudelleen henkiin perinteinen musiikkiluokkien kulttuuri, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä omilla, minipituisilla soittotunneilla (tai 30 min tunneilla kaverin kanssa)  ja lisäksi, sisältyen samaan lukukausimaksuun):
- Osallistua orkesteriin
- Osallistua bändisoittoon
- Osallistua musiikin perusteisiin
- Päästä tekemään musiikkiteatteria. Toteutimme Martinuksessa suurmusikaalin Hyönteisten revyy. Ensi syksyksi on suunnitteilla digin ja musiikkiteatterin yhdistävä esitys Kai Olanderin kuorosarjasta "Luonnekuvia", Jukka Itkosen mainioihin teksteihin.

Kuluneena lukuvuonna Soittostartttiin otettiin mukaan myös yläkoululaisia.

Jos kohderyhmään kuuluva halusi ottaa pidemmät soittotunnit tai enemmän kertoja, myös se oli mahdollista Soittostartissa aloittaneelle, pienellä lisämaksulla.

Soittostarttiin otettiin mukaan myös muilta kouluista 3. luokan oppilaita:
- Aurinkokiven koulusta
- Kaivokselan koulusta ja
- Simonkallion koulusta

Katri Olander tekee parhaillaan väitöskirjaa seurantatutkimuksena ja osin tähän ideoimaansa ja kehittämäänsä Soittostartti-hankkeeseenkin liittyen. Kiinnostuksen kohteena ovat mm. oppilaiden kokemukset kolmen erilaisen oppimisympäristön hyödyntämisessä musiikkiluokilla:
- Soittaminen ja orkesterisoitto
- Musiikkiteatteri
- Digitaalisuus

Hankkeen ajan on voitu parantaa taiteen perusopetuksen saavutettavuutta vantaalaisille lapsille.

Jos saamme jatkoavustuksen lukuvuodeksi 2019-20, opetuksen hinta tulee olemaan jonkin verran aiempia vuosia korkeampi oppilaalle. Kevään laskelmat osoittavat, että anottu tuki ja oppilaalta perittävät maksut eivät ole nyt kokonaan kattaneet toiminnan järjestämisestä aiheutuneita kuluja. Kokemuksen kautta hahmottuu, millä tuen tasolla tämä arvokas toimintamuoto voidaan mahdollistaa.

Soittostartti on pilottihanke, jonka merkitys on myös siinä, että niin onnistumisista kuin virheistä opitaan. Löydetään hyviä käytänteitä, jotka ovat sitten kopioitavissa muuallekin.
Esimerkiksi aivotutkimus on osoittanut lapsuudenaikaisesta soiton harrastamisesta koituvat suuret hyödyt. On kiinnostavaa, miten oppilaat itse ovat kokeneet saavansa iloa tai hyötyä hankkeessamme - ja talous ei ole ollut nyt este antoisalle harrastamiselle.

On hahmottunut, että tukea tarvitaan, jotta lapsille saadaan luotua tasa-arvoisempia mahdollisuuksia päästä osallistumaan mieluisiin harrastetunteihin!