Soitonopetuksen opetusmaksut, syyslukukausi 2022

Opetus sisältää 12 omaa soittotuntia + esiintymisviikon eli vapaaehtoiset esiintymiset solistisesti ja/ tai yhtyeissä. Lisäksi on toiveena, että oppilas kävisi ryhmäopetuksessa. (Musiikin hahmotus, bändisoitto ym.)

Lukukausimaksu maksetaan 3 erässä syys-marraskuussa.

  • 15 min/ vko solistisesti = 276€ (92€/ erä)
  • 20 min/ vko solistisesti = 376,5€ (125,5€/ erä)
  • 25 min/ vko solistisesti = 424,8€ (141,6 €/erä)
  • 30 min/ vko solistisesti = 463€ (154,3€/ erä)
  • 40 min/ vko solistisesti = 545,4€ (181,8€/ erä)
  • 45 min/ vko solistisesti = 608,25€ (202,75€/ erä)

Vantaan Musaiikki ry:n jäsenmaksu 5€/ lukukausi maksetaan maksuerien yhteydessä ja se on jo valmiiksi huomioitu maksuerissä. Soitonopetuksen sisarusalennus on 5%. Alennuksen saa toinen sisaruksista. Jos tunnin pituus ei ole sama, alennuksen saa se, jonka tunti on lyhyempi tai opetusmaksu pienempi. Sivuaineen hinnassa on 10% alennus verrattuna pääaineen hintaan.

Oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata, mutta opettajan joutuessa peruuttamaan, tunti korvataan esim. kauden lopussa. Yksi tällainen tunti voidaan korvata luokkatuntina.

Kun lukukauden kaikki tunnit on pidetty, oppilas voi halutessaan neuvotella, pystyisikö opettaja pitämään lisäopetuskertoja lisämaksulla.

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko lukuvuoteen. Syyslukukaudella mukana olevat oppilaat jatkavat lukuvuottaan automaattisesti myös kevätlukukaudelle, eikä uutta ilmoittautumista keväälle tarvita. Pelkästään syyslukukauden ajan opiskelevien tulisi siis muistaa ilmoittaa 1.12. mennessä kirjallisesti sähköpostilla os. musaiikki(at)musaiikki.fi, jotta kevätlukukauden lukukausimaksu mitätöidään.

Kaikki kevätlukukaudella soittaneet oppilaat ilmoittavat joko jatkamisesta tai opintojen lopettamisesta/ keskeyttämisestä syksyksi. Jatkoilmoittautuminen tehdään kotisivujen ilmoittautumislomakkeella huhti-toukokuun aikana.

Soittostartti: rahoitus 2023 on vielä avoin

Olemme rakennelleet OKM:n ja Vantaan tuella jo yli kuuden vuoden ajan, syksystä 2016 Soittostartti-nimistä mallia, jossa oppilaat saavat kokonaan ilmaisen musiikin harrastuspaketin matalan kynnyksen taiteen perusopetusta kunkin lukukauden alkuun.

Kaupungin tuki tälle hankkeelle romahti lukuvuodeksi 2022-23 seitsemäsosaan, minkä vuoksi tiedossa olevaa tukea on tarjolla vain jouluun 2022 saakka. Jos saamme jatkorahoitusta, pyrimme ohjaamaan tuen ennen kaikkea sellaisille kouluille, joissa on erityisen iso osuus maahanmuuttajataustaisia oppilaita, ja lapsilla ei mahdollisesti olisi lainkaan mahdollisuuksia musiikkiharrastukseen ilman tukea. Järjestämme opetusta yhteistyökouluissa tasapuolisesti kaikille halukkaille, mutta koemme tällaisen mallin erityisen tärkeäksi tukemaan lähiökoulujen musiikkiluokkalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä harrastamaan soittoa ja musiikkia niin, että harrastamisen saavutettavuutta eivät määrittelisi perheen taloudelliset resurssit, vaan lapsen oma ilo ja into päästä soittotunneille. Samalla voidaan myös tarjota mahdollisuuksia oman vahvuuden kehittämiseen, minkä on eri tutkimuksissa havaittu rakentavan erityisellä tavalla hyvinvointia. 

Syksyn 2022 soittostartin ytimenä on oppilaan toivomat musiikin harrastetunnit:

- BÄNDIT, ORKESTERIT, KUORON ja MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT (12 opetuskertaa x 45 min per ryhmä + esitys/ loppuprojekti)

- Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi maksutta soitto- tai laulutunteja 80 min / lapsi / lukukausi. Kukin lapsi tuo tämän määrän opetusta joko soittoryhmään tai yksilötunneilleen. Aika voidaan jakaa esim. niin, että oppilas saa parin kanssa 20min x 8 opetuskertaa.

Malli joustava ja lasten erilaisiin soiton harrastamisen tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaava. 

Meillä on jo kokemus siitä, että jo nän pienellä, ilmaisella paketilla moni lapsi näyttää saaneen hyvän lähdön soittoharrastukselleen. Mallimme etuja on yhteisöllisyys ja tiivis yhteistyö koulujen kanssa ja mahdollisuudet parantaa taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.