Soitonopetuksen opetusmaksut, syyslukukausi 2022

Opetus sisältää 12 omaa soittotuntia + esiintymisviikon eli vapaaehtoiset esiintymiset solistisesti ja/ tai yhtyeissä. Lisäksi on toiveena, että oppilas kävisi ryhmäopetuksessa. (Musiikin hahmotus, bändisoitto ym.)

Lukukausimaksu maksetaan 3 erässä syys-marraskuussa.

  • 15 min/ vko solistisesti = 270€ (90€/ erä)
  • 20 min/ vko solistisesti = 370,5€ (123,5€/ erä)
  • 25 min/ vko solistisesti = 418,9€ (139,6 €/erä)
  • 30 min/ vko solistisesti = 457€ (152,3€/ erä)
  • 40 min/ vko solistisesti = 539,4€ (179,8€/ erä)
  • 45 min/ vko solistisesti = 602,25€ (200,75€/ erä)
  • 50 min/ vko solistisesti = 660€ (220€/ erä)

Vantaan Musaiikki ry:n jäsenmaksu 5€/ lukukausi maksetaan maksuerien yhteydessä ja se on jo valmiiksi huomioitu maksuerissä. Soitonopetuksen sisarusalennus on 5%. Alennuksen saa toinen sisaruksista. Jos tunnin pituus ei ole sama, alennuksen saa se, jonka tunti on lyhyempi tai opetusmaksu pienempi. Sivuaineen hinnassa on 10% alennus verrattuna pääaineen hintaan.

Oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata, mutta opettajan joutuessa peruuttamaan, tunti korvataan esim. kauden lopussa. Yksi tällainen tunti voidaan korvata luokkatuntina.

Kun lukukauden kaikki tunnit on pidetty, oppilas voi halutessaan neuvotella, pystyisikö opettaja pitämään lisäopetuskertoja lisämaksulla.

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko lukuvuoteen. Syyslukukaudella mukana olevat oppilaat jatkavat lukuvuottaan automaattisesti myös kevätlukukaudelle, eikä uutta ilmoittautumista keväälle tarvita. Pelkästään syyslukukauden ajan opiskelevien tulisi siis muistaa ilmoittaa 1.12. mennessä kirjallisesti sähköpostilla os. musaiikki(at)musaiikki.fi, jotta kevätlukukauden lukukausimaksu mitätöidään.

Kaikki kevätlukukaudella soittaneet oppilaat ilmoittavat joko jatkamisesta tai opintojen lopettamisesta/ keskeyttämisestä syksyksi. Jatkoilmoittautuminen tehdään kotisivujen ilmoittautumislomakkeella huhti-toukokuun aikana.

Soittostarttikerhot: rahoitus vielä avoin

Olemme rakennelleet OKM:n ja Vantaan tuella jo viiden vuoden ajan, syksystä 2016 Soittostartti-nimistä mallia, jossa oppilaat saavat kokonaan ilmaisen musiikin harrastuspaketin taiteen perusopetusta kunkin lukukauden alkuun.

Pyrimme saamaan tälle toiminnalle jatkorahoituksen lukuvuodelle 2022-23 ohjaten tuen ennen kaikkea sellaisille kouluille, joissa on erityisen iso maahanmuuttajataustaisia oppilaita - lapsilla ei mahdollisesti olisi lainkaan harrastusta ilman tukea.

Olemme ajatelleet syksyn 2022 soittostartin ytimeksi oppilaan toivoman, valinnaisen ryhmäopetuksen:

- BÄNDIT, ORKESTERIT, KUORON ja MUSIIKIN HAHMOTUSTAIDOT (12 opetuskertaa per ryhmä + esitys/ loppuprojekti)

- Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi maksutta soitto- tai laulutunteja 80 min / lapsi / lukukausi. Tunnit voidaan jakaa esim. niin, että oppilas saa parin kanssa 20min x 8 opetuskertaa.

Malli joustava ja lasten erilaisiin soiton harrastamisen tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaava. 

Meillä on jo kokemus siitä, että jo nän pienellä, ilmaisella paketilla moni lapsi näyttää saaneen hyvän lähdön soittoharrastukselleen. Mallimme etuja on yhteisöllisyys ja tiivis yhteistyö koulujen kanssa ja mahdollisuudet parantaa taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.