Pop/jazzopetus

Musaiikin opettajista huomattavan suuri osuus on päteviä pop/jazzpedagogeja. (Ks. Opettajien esittelyt.) Seuraavien opettajien opetuksen painopiste on rytmimusiikkiopetuksessa:

- Antti Utriainen (pop/jazzpiano)

- Margit Urantowka (pop/jazzpiano)

- Markus Tiiro (sähkökitara)

- Mika Tourunen (sähkökitara)

- Juha Lahti (rummut)

- Kai Olander (huilut ja saksofoni)

Musaiikissa on kuitenkin mahdollista opiskella myös klassista musiikkia. Seuraavien opettajien opetuksen painopiste on klassisessa, mutta heillä on kokemusta ja koulutusta myös rytmimusiikin opettamisesta:

- Katri Olander (kuoronjohto)

- Marju Kurba (piano ja poplaulu)

- Elsi Kouvo (klarinetti)

- Vilma Peltokangas (sello)