Pop/jazzopetus

Musaiikin opettajista huomattavan suuri osuus on päteviä pop/jazzpedagogeja. (Ks. Opettajien esittelyt.) Seuraavien opettajien opetuksen painopiste on rytmimusiikkiopetuksessa:

- Antti Utriainen (pop/jazzpiano)

- Margit Urantowka (pop/jazzpiano)

- Markus Tiiro (sähkökitara)

- Mika Tourunen (sähkökitara)

- Juha Lahti (rummut)

Musaiikissa on kuitenkin mahdollista opiskella myös klassista musiikkia. Useimmat opettajamme opettavat sujuvasti sekä klassista että rytmimusiikkia.