Soitonopetuksen opetusmaksut, syyslukukausi 2020

Opetus sisältää 12 omaa soittotuntia + esiintymisviikon eli vapaaehtoiset esiintymiset solistisesti ja/ tai yhtyeissä + maksuttoman, vapaaehtoisen osallistumisen vapaavalintaiseen ryhmäopetukseen.

Ryhmäopetukseen ilmoittaudutaan syyskuussa koko lukuvuodeksi. Tarjolla on mm. musiikin hahmotusaineiden opetusta ja bändisoittoa, mutta koronan vuoksi suppeammin kuin normaalitilanteessa.

Lukukausimaksu maksetaan 3 erässä syys-marraskuussa. 

  • 15 min/ vko solistisesti = 270€ (90€/ erä)
  • 20 min/ vko solistisesti = 370,5€ (123,5€/ erä)
  • 25 min/ vko solistisesti = 418,9€ (139,6 €/erä)
  • 30 min/ vko solistisesti = 457€ (152,3€/ erä)
  • 40 min/ vko solistisesti = 539,4€ (179,8€/ erä)
  • 45 min/ vko solistisesti = 602,25€ (200,75€/ erä)
  • 50 min/ vko solistisesti = 660€ (220€/ erä)

Vantaan Musaiikki ry:n jäsenmaksu 5€/ lukukausi maksetaan maksuerien yhteydessä. Soitonopetuksen sisarusalennus on 5%. Alennuksen saa toinen sisaruksista. Jos tunnin pituus ei ole sama, alennuksen saa se, jonka tunti on lyhyempi tai opetusmaksu pienempi. Sivuaineen hinnassa on 10% alennus verrattuna pääaineen hintaan.

Oppilaasta johtuvia poissaoloja ei korvata, mutta opettajan joutuessa peruuttamaan, tunti korvataan esim. kauden lopussa. Yksi tällainen tunti voidaan korvata luokkatuntina.

Kun koronatilanne ei mahdollista lähiopetusta, tunteja voidaan toteuttaa tarvittaessa etäopetuksena. 

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko lukuvuoteen. Syyslukukaudella mukana olevat oppilaat jatkavat lukuvuottaan automaattisesti myös kevätlukukaudelle, eikä uutta ilmoittautumista keväälle tarvita. Pelkästään syyslukukauden ajan opiskelevien tulisi siis muistaa ilmoittaa 1.12. mennessä kirjallisesti sähköpostilla os. musaiikki(at)musaiikki.fi, jos ei jatka, niin kevätlukukauden lukukausimaksu mitätöidään.

Kaikki kevätlukukaudella soittaneet oppilaat vastaavat toukokuun lopulla sähköpostikyselyyn, jossa ilmoittavat joko jatkamisesta syksyllä 2021 tai opintojen lopettamisesta/ keskeyttämisestä.

Jatkoilmoittautumisen syksylle 2021 voi tehdä vaihtoehtoisesti kotisivujen ilmoittautumislomakkeella.

Muskarin opetusmaksut

  • Syyslukukauden 2020 opetusmaksu on 65€/ lapsi tavallisissa ja sisarusmuskariryhmissä sisältäen jäsenmaksun, jota ei makseta erikseen. Opetuskertoja on muskareissa vain 8 koronan mahdollista toista aaltoa ennakoiden.(Jos koronatilanne sallii, muskarin jatkokaudelle ilmoittaudutaan vielä erikseen.)
  • Soitinkarusellin vastaava hinta on 130€/ lapsi. (Opetuskertoja on, kuten soitonopetuksessa 12.)

Uusia muskarioppilaita otetaan mukaan myös kesken lukuvuotta, mikäli ryhmissä on tilaa. Uudet oppilaat saavat hyvitystä niistä ensimmäisistä opetuskerroista, jotka on ehditty pitää ennen ilmoittautumista.

Ilmoittauduttaessa sitoudutaan koko lukuvuoden 2020-21 opintoihin, eikä uutta ilmoittautumista kevätlukukaudelle 2021 tarvita. Kausi jatkuu automaattisesti.

Jos oppilas ei jatka enää kevätlukukaudella, muskari on mahdollista keskeyttää syyslukukauden jälkeen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti sähköpostilla 1.12. 2020 mennessä osoitteeseen musaiikki(at)musaiikki.fi. Tällöin kevätlukukauden muskarilasku samalla mitätöidään.

Jatkavat muskarioppilaat ilmoittautuvat mieluiten sähköisellä lomakkeella lukuvuodelle 2020-21. Toukokuun lopulla lähetetään sähköpostikysely, jossa ilmoitetaan joko jatkamisesta syksyllä 2021 tai opintojen lopettamisesta/ keskeyttämisestä. 

Musaiikki ei tarjoa muskariopetuksessa sisarusalennuksia. 

Muskariryhmään säännöllisesti mukaan lastenhoidollisista syistä otetuista, ryhmän kannalta "väärän ikäisistä" sisaruksista peritään myös maksu. Tämä ei kuitenkaan koske kauden alkaessa alle 2 kk ikäisiä vauvoja, jotka ovat mukana isomman sisaruksen muskariryhmässä. Jos sisarus on mukana vain tilapäisesti ja poikkeuksellisesti, maksua  sisaruksesta ei tule.