Kehitysvammaisten opetus

Musaiikki tarjoaa opetusta myös lievästi kehitysvammaisille lapsille ja muille erityisryhmille. 

Ryhmämuotoinen opetus tapahtuu samanaikaisesti päivätoiminnan kanssa, koulupäivän jälkeen.

- DJEMBERYHMÄT, joissa oppiminen on hauskaa ja monipuolisesti kehittävää! Ryhmissä opitaan rytmiikkaa, lauletaan, leikitään musiikkileikkejä, lorutellaan jne.

Tarjolla on myös yksilöopetusta:

- SOITTOTUNNIT KUVIONUOTTIMENETELMÄLLÄ. Oppilaat saavat omia pikku pianotunteja. Koskettimiin liimattavat, värilliset tarrat ja vastaavat merkit kuvionuotteina tekevät oppimisesta helppoa ja palkitsevaa.