Kehitysvammaisten opetus

Musaiikki tarjoaa opetusta myös lievästi kehitysvammaisille lapsille ja muille erityisryhmille. Tätä opetusta on järjestetty Uomarinteen koulun harjaantumisluokkien oppilaille syksystä 2008.

Jatkamme myös tämän opetuksen järjestämistä, mikäli riittävä määrä ilmoittautumisia saadaan. Ryhmämuotoinen opetus tapahtuu samanaikaisesti päivätoiminnan kanssa, koulupäivän jälkeen, mikä helpottaa taksijärjestelyjä.

- DJEMBERYHMÄT, joissa oppiminen on hauskaa ja monipuolisesti kehittävää! Ryhmissä opitaan rytmiikkaa, lauletaan, leikitään musiikkileikkejä, lorutellaan jne.

Harjaantumisluokkalaisille on tajolla myös yksilöopetusta:

- SOITTOTUNNIT KUVIONUOTTIMENETELMÄLLÄ. Oppilaat saavat omia pikku pianotunteja. Koskettimiin liimattavat, värilliset tarrat ja vastaavat merkit kuvionuotteina tekevät oppimisesta helppoa ja palkitsevaa.

Tunneille ilmoittautuminen

Erityisryhmien Kuvionuotti-pianonsoitonopetukseen ja laulutunneille ilmoittaudutaan SOITONOPETUKSEN ilmoittautumislomakkeella. Lisätietoihin, kohtaan "Muuta" laitetaan maininta: erityisryhmien opetus.

Myös djemberyhmiin ilmoittaudutaan soitonopetuksen ilmoittautumislomakkeella. Tunnin pituus jätetään täyttämättä ja lisätietoihin, kohtaan "Muuta" laitetaan maininta: erityislasten djemberyhmä.