Opettajille - muistilista

Soitonopetuksen päiväkirja

Päiväkirjapohja tulee palauttaa täytettynä toimistolle jokaisen lukukauden lopulla. 

 

Ryhmäopetuksen päiväkirja

Päiväkirjapohja tulee palauttaa täytettynä toimistolle jokaisen lukukauden lopulla. Tähän merkitään opetuskerrat ja kunkin kerran osallistujat.

 

Muskariopetuksen päiväkirja

Päiväkirjapohja tulee palauttaa täytettynä toimistolle jokaisen lukukauden lopulla. Tähän merkitään opetuskerrat ja kunkin kerran osallistujat.

Tasosuorituspöytäkirja 

Opettaja arvioi lukukausittain laajan oppimäärän oppilaidensa edistymistä. Tämä tapahtuu vertaamalla oppilaan osaamista Pop/Jazz Konservatorion kehittämän tasomatriisin osaamiskuvauksiin. Edistymistä arvioidaan (yleensä oppilaskonserttimuotoisissa) tasosuorituksissa, joissa arvioinnin ja rakentavan palautteen antamiseen voi osallistua myös muita opettajia. Tiedot päivitetään tasosuorituspöytäkirjoista oppilasrekisteriin.