Ryhmäopetusperiodi 

Ryhmäopetuksen periaatteet

Ryhmäopetukseen ei ole pakko osallistua, mutta osallistumatta jättämistä ei myöskään hyvitetä maksuissa. Ryhmä tukee oppilaan musiikillista kasvua ja kehitystä ja ryhmäopetus tuo usein myös iloa ja intoa oppimiseen.

Taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä musiikkiopisto-opinnot koostuvat mosaiikkimaisesti erilaisista vapaavalintaisista opintokokonaisuuksista, joita oppilas on suorittanut soittotunneillaan ja ryhmäopetusperiodeilla. Tästä tulee myös musiikkikoulumme nimi MUSAIIKKI.

Kun opintoja on kertynyt OPS:n mukainen määrä, oppilas saa musiikkikoulun päättötodistuksen. 

Uutena oppilaana ryhmiin on mahdollista ilmoittautua Ryhmäopetuksen ilmoittautumislomakkeella (ks. vasen palkki).

Soitto- tai laulutunneilla opiskelevien ei tarvitse maksaa erikseen ryhmäopetukseen osallistumisesta.

Kutakin ryhmää ohjaavat opettajat vastaavat tarvittaessa puhelimitse/ oman sähköpostinsa välityksellä ryhmäänsä koskeviin tiedusteluihin. (Opettajien yhteystiedot löytyvät kohdasta "Opettajat".)

Ryhmätunneille osallistumista suositellaan kaikille, ja erityisesti niille, joiden tavoitteena on hankkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus.